yiyuan
咨询预约

鼻部整形医院

宇都宫竹内整形医院

                                               鼻部整形

术项 方法 日元
隆鼻 假体隆鼻 25万
人造真皮隆鼻鼻综合手术 40万
鼻型修复 鼻中隔延长手术 40万
  耳软骨塑鼻头 40万
  鼻翼缩小手术 25万起
  注入玻尿酸隆鼻 4万起
  垫鼻尖(鼻中隔软骨) 25万
  修复 8万起

网站首页 日本医院 日本医生 整形项目 整形价格 成功案例 对比照片 赴日服务 日本整容翻译 邮件面诊 关于我们 论坛